Besöksadress: Hjälmareds Åsväg 15, Kungsbacka - Postadress: Box 100 55, 434 21 Kungsbacka  
Tel 070 584 72 82  el. 070 251 51 35   Mail:
bokning@salstenen.se